Novogradnje


Gradnja stanovanjskih in poslovnih objektov. Gre za gradbena dela od izkopa gradbene jame do V. gradbene faze. Naše podjetje se ukvarja tudi z lastnimi investicijami, prav tako pa smo pripravljeni na soinvestiranje projektov, soudeležbi pri gradnji, gradnji in prodaji za trg. Vsa dela opravimo kvalitetno, hitro ter v skladu s predpisi.


Fasade


Primerna toplotna izolacija zunanjih sten je najpomembnejši korak k energetski učinkovitosti objekta. Objekt zaščiti pred zunanjimi vplivi, onemogoča toplotne mostove in nam zagotavlja lepši videz našega doma. Z vgradnjo toplotno izolacijskega sistema se odločite za učinkovito rabo energije, naložba se s prihrankom energije povrne približno v obdobju 5- ih let. S tem pa pripomoremo tudi k manjši obremenitvi za okolje. Ostale prednosti izdelave fasad so še toplotna in požarna zaščita, zvočna izolativnost, manjša poraba energije, estetska funkcija, povečana vrednost nepremičnine. Fasade izdelujemo kvalitetno in natančno, z atestiranimi materiali in v čimkrajšem času.


Adaptacije objektov


Res je, da ima vsak material ima svojo življenjsko dobo, vendar z kvalitetno in strokovno adaptacijo bo vaš prostor primerljiv z novogradnjo tako po kvaliteti bivanja kot tudi energetski varčnosti.


Hidroizolacijska dela


Kvalitetna izvedba hidroizolacije varuje objekt pred vdorom vode in vlage. Pomembno je, da je podlaga hidroizolaciji trdna, ravna in čista. Pravilna izvedba hidroizolacije temeljev in kleti je zelo pomembna, saj bi v primeru vlage škodili svojemu zdravju, objektu ter opremi. Pomen hidroizolacije pri gradnji je zelo pomemben, saj si boste s tem prihranili kar nekaj odvečnih težav.


Zemeljska dela


Izkopi gradbenih jam, planiranje terena, ureditev kanalizacije, nasipi, izdelava brežin, prekopi…


Urejanje dvorišč


Pri ureditvi dvorišč in parkirišč je dobro utrjena podlaga pogoj za dolgotrajno obstojnost urejenih površin, zato vedno veliko pozornosti namenimo pripravi terena, saj se s tem izognemo kasnejšim nevšečnostim.